Coaching og NLP

Kontakt oss

 

Kåre +47 92660000

Kristin +47 97732773

Ann Lena +47 45808553

 

 

Coaching

Begrepet "coach" betyr opprinnelig vogn - noe som frakter mennesket fra et sted til et annet.

 

Hva er coaching ?

 

Coaching er et vidt begrep som favner mange ulike retninge. I Norge er ikke

tittelen Coach beskyttet, men hos oss finner du voksne coacher sertifisert innen NLP coaching

gjennom den Norske Coachforeninig.

 

Coaching er et tilpasset sammarbeid mellom deg/ dere og coachen med fokus på løsninger

og kommunikasjon. Hensikten er å utvikle deg og fremme læring og ta grep som utspiller seg

i handlinger på personlig og faglig plan. Dette skjer gjennom bevisstgjøring, motivasjon og

ansvarliggjøring. Coaching bygger på dine ressurser, kunnskaper, erfaringer , verdier og

egenskaper. Ved hjelp av ulike teknikker, metoder og sytematiske prosesser jobber vi sammen

for at du utvikler deg og dine mål med utganspunkt i ditt skattekammer .

 

Vi InMind tilbyr coaching både for enkeltpersoner og grupper, og vi

skreddersyr undervisning og opplæring for din bedrift, med individuell coaching

og personlig oppfølging som en del av tilbudet.

 

Våre coacher kan bidra til at du utvikler mentale og praktiske ferdigheter,

som frakter deg fra et sted til et annet får å bedre nå mål. .

 

Hva er NLP

 

NLP er læren om mennesket, hvordan vi oppfatter og opplever verden rundt oss, og i utdanningen lærer man å kombinere dialog med ulike teknikker for å optimalisere utfallet av samtalen til det beste for kunden.

N= Nevro: læren om hvordan vi opplever verden gjennom nevrologien vår og sansene våre.

L= Linguistisk: Språk og ords betydning har stor innvirkning på hvorda vi tenker, lever og lærer.

P= Programmering, eller også re-programmering; Vi lærer hele livet og vi kan avlæres også.

 

NLP ble utviklet av Dr. Richard Bandler og John Grinder på 70-tallet. De studerte mennesker som hadde mestret og oppnådd resultater på ekstraordinært vis, og det de fant dannet utgangspunktet for en utvikling og videreutvikling av teknikker og modeller som i dag brukes til å hjelpe mennesker med ulike utfordringer både innen måloppnåelse, mestring, frykter og fobier og mer

 

Hva kan det gi å benytte seg av en NLP Coach

 

NLP er læren om hvordan menneskets hjerne lærer og erfarer. All læring og erfaring kodes gjennom hjernes ulike filter, og er nøkler til hvordan du opplever verden, løser problemer og når mål. Går du til en NLP coach vil du bli bevisstgjort hva dette gjør med deg og hvordan du kan få varig endring gjennom å «reprogrammere» hjernen slik at du får endring som varer.

 

Når du går til en NLP coach vil du få med deg konkrete verktøy som fungerer i hverdagen, både hjemme og på jobb. Mange merker umiddelbare effekter, og går du til en NLP coach over litt tid vil andre rundt deg også merke at det du lærer og integrerer får betydning også for dem.

 

En NLP coach vil bidra til at du opplever at du har valgmuligheter, og at du har ressurser til å nå dine mål. Du vil få ny læring som bidrar til å øke din mentale styrke, og som gir deg ulike verktøy og teknikker du aktivt kan ta i bruk umiddelbart etter å ha lært de.

Hvorfor velge en NLP Coach isteden for en annen veileder/Coach

 

 

Forskjellen på å gå til en NLP coach og en veileder/coach med en annen bakgrunn, er at med NLP blir det hele mennesket tatt med i arbeidet. Det er du som står i fokus; du får hjelp til å yte bedre, leve nærmere målene dine og oppleve at du mestrer hverdag og stress på en bedre måte enn før.

 

Hva mer...........

En NLP coach har en veldefinert og pålitelig tilnærming til å kunne gjenkjenne tankemodeller og språkmønstre, og gir deg innsikt i hvordan du kan endre disse for å oppnå større tilfredshet og raskere måloppnåelse på de fleste livsområder/arenaer du befinner deg på.

 

En NLP coach vil kunne bevisstgjøre deg på hvilke holdninger du har, hvilke prinsipper du styres av, og hva som gjør at du møter og oppfatter verden på den måten du gjør. I tillegg til å bli bevisstgjort får du verktøy for å gjøre endringer der du måtte ha behov for endring.

 

NLP gir en forståelse av hvordan vi oppfatter oss selv, verden og menneskene rundt oss, hvordan vi organiserer tankene våre og hva som styrer vår adferd/våre valg.

 

En NLP coach bidrar til å at du blir i bedre stand til å ha bedre relasjoner med andre, en opplevelse av mer glede og større frihet i valg, samt en bevissthet om dine egne mentale tilstander. Du vil oppdage at ved å benytte deg av en NLP coach vil du lettere bli klar over dine drømmer, mål, og hvilke barrierer som hindrer deg i prosessen, og få effektive og konkrete verktøy som bidrar til at du lettere kan nå dine mål.

 

I forlengelsen av dette vil du få ny forståelse av mennesker du har rundt deg, og deres kommunikasjonsmønster, tankemønster og handlingsmønster. Ved hjelp av en NLP coach kan du dermed skape bedre kommunikasjon mellom deg og andre som igjen fører til økt tillitt, produktivitet og det blir lettere å nå egne mål, samt hjelpe andre til å nå sine.

 

Mange som benytter seg av en NLP coach finner at de etter hvert i prosessen har større tilgang til å avdekke, endre og omforme det som holder en tilbake og de oppnår lettere tilgang til mål og måloppnåelse samt en utvidet forståelse av egne ressurser.

Hvordan kan en coachingprosess se ut

 

En coaching prosess kan være alt fra en enkelt time med en konkret bestilling, til en verdicoaching eller lifecoaching hvor man går nærmere inn på et livsområde eller et målområde for å få den endringen man søker. Én samtale kan vare fra 45 til 90 minutter. I en prosess kan det være nyttig å møtes alt fra en gang i uka til en gang i måneden, alt etter coachees behov og tidsplan.

 

Den tidsrammen som ofte viser seg å være mest effektiv for de fleste er en coachingprosess på ca 10 timer, ofte gjennomført som 5 dobble timer. Ønsker du endring eller har utfordringer i din hverdag på en eller flere livsområder kan det være tema for timen med oss.

 

Coaching prosessen skjer en-til–en med gode spørsmål, øvelser og oppgaver.

Varigheten varierer med ca 5-8 møter x 90 min. over ca 3-6 mnd.

Coaching kan utspille seg ved personlig møte, skype eller telefon.

Ved behov kan en samtale på telefon og/eller e-post gjennomføres mellom hver time.

 

Det viktigste for oss er uansett at du i din coachingprosess får opplevelse at prosessen passer ditt behov, og gir deg den endringen du ønsker.

 

Kan en coach være løsningen for deg?