Teamutvikling

Kontakt oss

 

Kåre +47 92660000

Kristin +47 97732773

Ann Lena +47 45808553

 

 

Teamutvikling

 

Et TEAM er en gruppe mennesker som

knyttet sammen i en felles hensikt eller

et felles mål.

 

Kraften i teamutvikling

 

Team utvikling er en kraftfull utviklingsmetode . Det å bringe folk sammen for å utvikle sin egen kompetanse, bevissthet og læring som et felleskap er lærerikt og virkningsfullt. En fellesfølelse binder folk sammen og er en sterk motivator. Sjåvinisme kan være en del av dette: «Vi er best!» og «Vi skal mose dem». Skal man bygge opp en fellesfølelse, må man jobbe frem et felles mål (eller visjon) og man må legge vekt på samholdet og samarbeidet på veien mot målet. Å lete etter løsninger og skape kreative prosesser samme blir plutselig en felles lek og en skattejakt i fellesskapet. Det kan gi en fantastisk dynamikk, og tilgang til mange perspektiver.

InMind tilpasser teamcoaching etter kundenes behov og målsetting. En fellesfølelse binder folk sammen og er en sterk motivator.

Samhandling og kommunikasjon

Involvering og personlig eierskap til mål og

strategier skaper.

 

 

 • Felles forståelse

 

 • Større innsikt i egne ressurser
 • Felleskultur
 • Egen motivasjon
 • Miljø og arbeid
 • Bevisstgjøring og selvinnsik
 • Intern kommunikasjon
 • Mental trening
 • Felles ekstern kommunikasjon
 • Kommunikasjonstrening

 

 • Kartlegging av behov

 

 • Tydeliggjøring av utfordringer og muligheter i dagens situasjon.

 

 • Felles forståelse av mål og strategier

Hva kjennetegner et godt Team.

 

 • Målfokus-Tydelige og konkrete mål som er tidsbestemt og realistiske.
 • Hva beviset vil være når målet er nådd.
 • Team kultur -
 • Åpen og ærlig kommunikasjon -Kommunikasjon er limet som holder et team sammen og er fundamentet for læring, beslutninger samt skaper menig og samhold.
 • Tillitt og respekt for hverandres fagkompetanse, verdier og måte å være på og tilitt til at de andre vil behandle en selv med respekt.
 • Teamfølelse - En følelse av fellesskap, tilknytning eller forpliktelse ovenfor hverandre.
 • Forpliktelse/commitment overfor teamet (VI/inkludering)
 • Ansvarliggjøring/stå til «regnskap» (JEG)
 • Alle bidrar og har felles ansvar for å skape et godt resultat.
 • En coachende lederstil hos lederen.

 

Hvilke fordeler kan Team arbeid gi deg .

 

 

 • Nytt perspektiv på jobben og menneskene rundt.
 • Økt tillit og selvtillit
 • Økning i produktivitet og effektivitet
 • Økt sammarbeid og kommunikasjon med kollegaer
 • Økt læring i et avslappet miljø, borte fra din vanlige distraksjoner - telefon,

e-post, avbrudd etc

 • Aktiviteter som gir folk tillatelse " til å ha det gøy".
 • Dypere forståelse av kolleger, hvordan de tenker, hva de gjør og deres ferdigheter
 • Økt følelse av at 1 + 1 > 3 (synergi)
 • Økt trygghet i å arbeidet sammen mot felles mål.
 • Enklere å oppnå mål og arbeidsoppgaver ved å arbeidet sammen enn alene.

Et TEAM er ofte mest nyttig når man ønsker å utføre oppgaver med høy kompleksitet som har mange deloppgaver som er gjensidig avhengig av hverandre. En gruppe utgjør ikke nødvendigvis et TEAM. Team har vanligvis medlemmer med utfyllende evner og egenskaper som skaper synergier gjennom en koordinert anstrengelse, som tillater hvert enkelt medlem å maksimere sine styrker og minimere sine svakheter. Et TEAM skaper mer sammen enn hver for seg

.

Medlemmer av et TEAM trenger å lære hvordan best hjelpe hverandre, hjelpe andre team-medlemmer å realisere sitt sanne potensial, og skape et miljø som tillater hver enkelt å gå forbi hans/hennes begrensninger. Dette kan vi i INMIND hjelpe dere med. Ta kontakt for nærmere samtale