Lederutvikling

Kontakt oss

 

Kåre +47 92660000

Kristin +47 97732773

Ann Lena +47 45808553

 

 

Lederutvikling

For deg som vil utvikle deg som leder og få personlig påfyll!

InMind skreddersyr lederutvikling på en måte som ivaretar og verdsetter deg og dine individuelle behov, som leder. Vi hjelper deg til å bli bedre kjent med deg selv og ditt reaksjonsmønster så du kan handle og leve mer bevisst, og bidra til dine omgivelser på en rikere måte.

 

Ledercoaching skiller seg ut ifra andre typer coaching ved at hovedfokus er på å hjelpe deg som leder til å skape optimale resultater, sammen med dine medarbeidere. Balanse i livet og egen utvikling er også ledd i ledercoaching, men det sentrale  er at det skjer i en ramme knyttet til lederrollen og til organisasjonen.

 

Personlig og profesjonell utvikling

All personlig og profesjonell utvikling krever vilje til å få innsikt i hva som mangler, mellom hvor man er og hvor man ønsker å være. Det som ofte mangler er konkrete mål, en tidsbestemt handlingsplan og målbare resulktat.

 

 

Lederens utfordringer

 

 

Lederens utfordring er å skape resultater. basert på bedriftens visjon og verdier. Dette gjøres ved hjelp av egne og ansattes evner, vilje, kunnskap og ferdigheter .

 

 

Hva kan lederutvikling gi av verdi ?

 

 

  • Større innsikt i egne ressurser.
  • Egen motivasjon.
  • Bevisstgjøring og selvinnsikt.
  • Mental trening.
  • Kommunikasjonstrening.
  • Kartlegging av behov.
  • Tydeliggjøring av utfordringer og muligheter i dagens situasjon.
  • Identifisere begrensende selvoppfatninger og jobbe bevisst med frigjøre fra disse.
  • Bli bevisst på eget verdigrunnlag.
  • Du blir enda bedre på å spesifisere mål og handlingsplan med konkrete tiltak som evalueres og justeres underveis.

Kan mentoring være løsningen for deg?

Kan coaching være løsningen for deg?