Karrierecoaching

Kontakt oss

 

Kåre +47 92660000

Kristin +47 97732773

Ann Lena +47 45808553

 

 

Karrierecoaching

 

Hva er Karrierecoaching

Det er en effektiv og målrettet prosess som setter fokus på det du ønsker deg i arbeidslivet. Prosessen med karrierecoaching tydeliggjør hvilke behov og krav du har i forhold til jobb og karriere, hvilke ressurser og kompetanse du allerede besitter og som du kan bygge videre på, og hvordan du skal nå målene dine. Dine valg bør også være trygt forankret i dine verdier og det som er viktig for deg.

Hva ønsker du i din karriere.

 

 • Å gjøre noe nytt?
 • Å videreutvikle deg i jobben din?
 • Å starte for deg selv?
 • Å finne ut hva som gjør at du mistrives på jobb?
 • Å fokusere på det som motiverer og inspirerer deg?
 • Å være offensiv i omstillingsprosessen på jobb?
 • Å markedsføre og selge din kompetanse og unikhet?

Hva kan det gi.

 

 • Bedre helse
 • Mer livslyst
 • Mer givende relasjoner
 • Karrieremuligheter
 • Større mottivasjon.

 

Hva er karrierecoachings fokusområder.

 

 • Bevissgjøring av nå-situasjonen
 • Klarhet i hva du ønsker, og hva som hindrer deg i å nå dine ønsker?
 • Å bli mer bevisst på dine styrker og hvordan utnytte ditt fulle potensiale?
 • Hva som mottiverer deg til å gjøre en god jobb.
 • Hvordan du kan utvikle mestringsstrategier for endring?
 • Hva er mot og hvordan finne ditt mot?
 • Hva er dine viktigste verdier og hvilken betydning har det for deg i jobben.
 • Hvordan skape nok trygghet og utholdenhet i utrygt terreng til at endring er mulig?
 • Hvordan finner du riktig posisjon, å være velgende kontra å være offer?
 • Hvordan selge deg selv, skrive søknad, hva er viktig i intervjuet?

Kan en coach være løsningen for deg?

Kontakt oss for en ufotpliktende samtale