Personlig Utvikling

Kontakt oss

 

Kåre +47 92660000

Kristin +47 97732773

Ann Lena +47 45808553

 

 

Bevisstgjøring

 

Personlig utvikling kan skje på alle livsområder. Coaching er en prosess som er veldig forskjellig fra rådgivning, veiledning og terapi. Prosessen er skreddersydd for din personlige utvikling. Den omhandler konkrete verktøy som optimaliserer personlige prosjekter, business suksesser og overganger i ulike livsområder.

 

Ved å undersøke hva som skjer akkurat nå, oppdage man hva som hindrer eller utfordrer i hverdagen. I bevisstgjøring av egne tanker, handlinger og prosesser lager vi sammen en handlingsplan. Denne blir en personlig veileder til å nå de mål du setter deg.

Personlig Utvikling

 

  • Å vikle seg ut av noe
  • Å endre noe som er viktig for eget liv
  • Å forbedre seg
  • Å ha framgang
  • Å vokse

 

Når ble utvikling personlig

 

I dagens samfunn snakkes det ofte om at vi må bli sunnere (trene og spise riktigere), vi må bli bedre foreldre (mer oppmerksomme, sette bedre grenser, gi mer tid), vi må bli bedre partnere/kjærester/ektefeller og vi må prestere bedre på jobb. Det er blitt et prestasjons jag som kan stresse opp selv den mest vellykkede av oss alle.

HVA er personlig utvikling

 

Innen mentoring og coaching snakker vi ofte om at alle mennesker har flere ressurser og egenskaper enn de er klar over, og da blir personlig utvikling å finne disse ressursene og lære seg å ta de i bruk. Det kan være alt fra å holde foredrag for en større forsamling, ta de vanskelige samtalene med medarbeidere eller kunder, styrke egne tanker om seg selv, finne og verdsette egne verdier istedenfor å leve etter andres forventninger, lære seg å sette grenser med mer

Hva kan det gi

 

Bedre helse Mer livslyst Bedre relasjoner Karrieremuligheter Større mottivasjon

Hvilket områder er viktig i ditt liv?

Kan en coach være løsningen for deg?